Theatergezelschap Sneeuwfabriek

Theatergezelschap Sneeuwfabriek maakt toneelproducties op locatie, op scholen voor educatie en in theaterzalen.

Het gezelschap heeft uitgesproken ideeen over de vormgeving van hun website: de stijl moet nadrukkelijk aansluiten bij de sfeer die ze oproepen in hun toneelstukken. 

Kaleidoscoop heeft de website voor Sneeuwfabriek gerealiseerd aan de hand van collage's die aangedragen werden door de opdrachtgevers. Nauwgezet zijn alle beeldbepalende elementen overgenomen en geimplementeerd in de website.