Studentenfractie Fractie Front

Studenten aan universiteiten hebben recht op inspraak in het universiteitsbeleid. Elk jaar houdt de Universiteit van Tilburg verkieizingen voor de universiteitsraad. De studenten hebben zich georganiseerd in fracties.

Fractie Front maakt zich sterk voor studenten, die hun studie zien als meer dan alleen maar boekenwijsheid vergaren. Na een aantal jaren trouwe dienst was hun website aan vervanging toe. Kaleidoscoop mocht de nieuwe site samen met hen maken.