Caching

Caching is een techniek waarbij (tussen-) resultaten tijdelijk bewaard worden en waar mogelijk hergebruikt.

Caching wordt op veel plaatsen toegepast: door uw CMS, door de webserver, door de webhost en door de browser. Tijdens ontwikkeling van een site staan de caches normaal gesproken uit; in productie dienen de caches aangezet te zijn.