Wat doen we

Ons werk begint met het goed begrijpen van uw vraag.

Om onze verantwoordelijkheid optimaal te kunnen nemen, is een goed begrip van uw vraag onontbeerlijk. We pellen de vraag af tot de essentie en laten ons inspireren door beschikbare (deel-) oplossingen.

Ons plan werken we uit in heldere afspraken.

Onze analyse zetten we helder op papier. Dan kunt u verifieren wat wij begrepen hebben. De analyse vertalen we in een plan en daarbij maken we heldere afspraken: fixed price, fixed time. U weet van te voren wat u krijgt en hoeveel dat kost. Hiermee vermijden we verrassingen.

Kaleidoscoop bouwt maatwerkoplossingen op basis van standaard componenten.

Hergebruik van bestaande oplossingen is goed gebruik sinds de uitvinding van het wiel. Kaleidoscoop heeft zich toegelegd op het toepassen van het OpenSource CMS Joomla! Dit geeft ons de vrijheid om elk denkbare website te realiseren tegen acceptabele kosten.