Wie zijn we

Kaleidoscoop is een onafhankelijk webbureau.

U bent uniek; uw vraag is dat ook. We zoeken daarom met u naar de beste oplossing passend bij uw vraag of uitdaging. Veel oplossingen kunnen we zelf realiseren. In ons netwerk hebben we bovendien tal van specialisten, die we benaderen als dat nodig is.

We helpen onze opdrachtgevers hun boodschap te verspreiden via het Internet.

Het Internet kent veel vormen: e-mail, websites, Facebook, Twitter en andere microblogs. Deze vormen vullen elkaar aan. U kunt een combinatie gebruiken om uw klanten of gebruikers te benaderen. We helpen u graag om hiervoor eenvoudig bruikbare middelen neer te zetten.

We investeren in langdurige relaties met onze klanten.

Succesvol zijn op het Internet vraagt steeds meer een lange adem. Een website of webshop groeit mee met uw onderneming, met nieuwe inzichten, en met veranderende wensen van uw gebruikers of klanten. Door persoonlijk contact begrijpen we elkaar steeds beter. En kunnen we elkaar aanvullen om uw doelen te realiseren.

Het resultaat staat voorop.

We houden altijd het gemeenschappelijk doel voor ogen. Ondernemen op het Internet vraagt om ‘samen ondernemen’. Ieder vanuit zijn eigen kunde, vaardigheid en verantwoordelijkheid.